Systémové ostění z XPS šíře do 300mm

Cena je za bm

SYSTÉMOVÉ OSTĚNÍ

Tento postup je určen pro montáž s puretinovým i plechovým boxem. Usnadňuje a urychluje montáž podomítkových pouzder a zároveň vytváří izolaci ostění. Je určen především k plošnému lepení na zdivo nebo KZS. Materiál je vyroben ze stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s vysokými nároky na zatížení tlakem. Do desky je vsazeno klasické pouzdro pro exteriérové žaluzie 25 x 23 mm.

PARAMETRY SYSTÉMOVÉHO OSTĚNÍ:

  • Součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK
  • Maximální výška v jednom kuse je 2400 mm
  • Maximální šířka 600 mm
500,00 Kč
cena včetně DPH bez DPH 500,00 Kč