Purenitová deska přířez lepená na požadovanou sílu

 Cena je za dm3. Maximální rozměr 1200 x 1200x2400mm 

CO JE TO PURENIT®

Purenit ® je odolný vůči chemikáliím, lze jej kombinovat a lepit s jinými materiály. Je odolný vůči vysokým teplotám, vlhkosti, bez tloušťkového bobtnání a praskání, s vysokou pevností v tlaku a výbornými izolačními vlastnostmi.

HLAVNÍ VÝHODY PURENITU

 • Purenit je zdravotně nezávadný duroplastický materiál na polyuretanové bázi z tvrdé pěny s tepelnou odolností od –50 °C do +110 °C, přičemž krátkodobě vydrží až +240 °C.
 • Purenit má vysokou pevnost v tlaku = možnost osazení HST portálů přímo na PURENIT.
 • Purenit je voděodolný, není náchylný na vlhkost.
 • TECHNICKÉ PARAMETRY PURENITU

  Vlastnosti Označení Hodnota Jednotka Norma
  Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ 0,08 W.m-1.K-1 EN12667
  Objemová hmotnost 550±50 kg.m-3 EN 1602
  Faktor difuzního odporu (µ) 10 EN 12086
  Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku CS(10/Y) 5,5-7,5 MPa EN 826
  Dlouhodobá nasákavost Wit 2,2 % EN 12087
  Teplotní použitelnost dlouhodobá +110/-50 °C
  Teplotní použitelnost krátkodobá +250 °C
  Výtažná zkouška M 6×16/3500-3800N, 6x60N/dřevo 650-750 N
  Pevnost ve smyku E modul 53,3 1-1,5 MPa EN 12090
  Tloušťkové bobtnání 0,8 % EN 68763
  Reakce na oheň D-s3,d0 EN13501-1
  Měrná tepelná kapacita cp 1400 J.kg-1.K-1 EN 12524
  Zdravotní nezávadnost IBUEPO-IVPU-2010111-D Frauenhofer Institut 
1 000,00 Kč
cena včetně DPH bez DPH 1 000,00 Kč